گروه نماسازان رومی

گروه نماسازان رومی

با بیش از 25 سال سابقه و کادری مجرب

اجرای انواع نمای کلاسیک و رومی

اجرای انواع نمای کلاسیک و رومی

نماسازان رومی مجری تمامی طرح های دلخواه شما

تعهد کاری

تعهد کاری

تحویل کار در زمان تعیین شده توسط کارفرما و در اسرع وقت

تمایز ما با دیگران :

تمایز ما با دیگران :

تحویل کار با کیفیت بسیار بالا در مقایسه بادیگران.

چرا نماسازان پارس ؟


مقالات


برخی از پروژه ها


پروژه قزوین نماابساب ابزار سردر ستون دور پنجره  و کرکره ای

پروژه قزوین نماابساب ابزار سردر ستون دور پنجره و کرکره ای

نمارومی قزوین نمارومی اجرا شده توسط نماسازان پارس درساختمان ویلایی درقزوین شامل نما ابساب در نمای ساختمان...

نمارومی ویلا در آستانه اشرفیه،شمال

نمارومی ویلا در آستانه اشرفیه،شمال

نمارومی سیمانی ،اجرا شده در استانه اشرفیه(شمال) این نما حدودا 8سال پیش به صورت یک طبقه در شمال اجرا شده بود...

ستون های رومی سیمانی سرستون و ابزار سیمانی زیر سقفی – اجرا شده در شهریار

ستون های رومی سیمانی سرستون و ابزار سیمانی زیر سقفی – اجرا شده در شهریار

...

پروژه در حال اجرای ابزارهای دور پنجره زیر قرنیز و ابزارهای پیشانی – در حال اجرا در قزوین

پروژه در حال اجرای ابزارهای دور پنجره زیر قرنیز و ابزارهای پیشانی – در حال اجرا در قزوین

نماکاری پروژه ی قزوین ویلایی اجرای نمارومی ابساب با بند قلمدانی وسیمانبری نما وابزاررومی وگل برجسته سیمانی...

آبنما ترکیبی ابزار رومی سیمانی آجر و سنگ – اجرا شده در شهریار

آبنما ترکیبی ابزار رومی سیمانی آجر و سنگ – اجرا شده در شهریار

...

نما سیمانبری باابساب سیمانی وستون سیمانبری وابزاربرشی.اجرا درشمال فومن جاده ماسوله

نما سیمانبری باابساب سیمانی وستون سیمانبری وابزاربرشی.اجرا درشمال فومن جاده ماسوله

نما سیمانبری ،ابساب سیمانی،ستون سیمانبری،ابزاربرشی،شسته سیمانی،نماساختمان نما سیمانبری باابساب...