ستون سیمانی

ستون سیمانی مربوط هنراستادان طراح سنگ وچوب و گروه درخشی میباشد که در شمال کشور اجرا شده است.

ستون از گذشته تا به امروز یکی از ارکانها و اجزای اصلی بنا و نمای ساختمان به شمار می ایند.ستون در داخل  ونمای ساختمان اگر تزیین خوبی مانند ستون ابزار رومی , ستون رومی سیمانی , ستونهای برشی وهمچنین سرستون های سیمانبری , سرستونهای برشی , پایه ستون برشکاری شده , پایه ستون رومی و… داشته باشد مطمئنا تاثیر بسیاری درفضا سازی ودکوراسیون داخل ونمای ساختمان دارد.

انواع ستون : ستون کله قندی , ستون گرد سیمانی , ستون سیمانی قاشقی ,ستون های پیچی و مار پیچی , ستون های مربعی سیمانی, ستون سیمانی برشی ,ستون سیمانی

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید