نمارومی ویلا در آستانه اشرفیه،شمال

نمارومی سیمانی ،اجرا شده در استانه اشرفیه(شمال)

این نما حدودا 8سال پیش به صورت یک طبقه در شمال اجرا شده بود اماامسال بنا به درخواست کارفرما واضافه شدن طبقه دوم ،نمای طبقه دوم ویلاهم طبق طبقه اول اجرا شد.

 

نمارومی

شما کیفیت کار نما شسته سیمانی رو بعد از گذشت 8 سال مشاهده میکنید.

نمایساختمان

جزییات نما ساختمان: نماشسته سیمانی با بند قلمدانی،ابزاردور پنجره سیمانی، سیمانبری نما، سیمانبری طرح گل،سیمانبری سردر نما، قاب دور پنجره با طرح الماسی،دیوار باغ وویلا و

ویلاهای مدرن

 

برای دیدن تصاویر بیشتر از این نما وجزییات نماکلیک کنید.

 

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید